Aktualności

Segregowanie i przetwarzanie

Jak segregować odpady ze styropianu – wytyczne PSPS

Styropianowa tacka po żywności, opakowanie ochronne po sprzęcie AGD, płyty izolacyjne pozostałe po instalacji ocieplenia czy rozbiórce – Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu instruuje jak postępować z odpadami styropianowymi.

Produkty ze styropianu, a dalej pochodzące z nich odpady, dzielą się zasadniczo na dwie kategorie: budowlane oraz opakowaniowe. Podgrupy w obu tych kategoriach to tzw. odpady czyste, czyli czyste odpady budowlane (np. niezabrudzone klejem ścinki płyt izolacyjnych) i czyste odpady opakowaniowe (np. opakowania ochronne po sprzęcie), oraz tzw. odpady zabrudzone, czyli zabrudzone odpady budowlane (np. płyty izolacyjne z klejem, siatką bądź tynkiem) i zabrudzone odpady opakowaniowe (np. pojemniki po jedzeniu).

SEGREGOWANIE:

 • Odpady ze styropianu opakowaniowego (pojemniki po żywności, opakowania ochronne) traktowane są jak odpady komunalne, stąd należy je umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach na takie odpady wg następujących zasad:
  • Czyste opakowania ze styropianu, np. ochronne po sprzęcie AGD i RTV – w żółtym worku/pojemniku na odpady surowcowe – plastiki i metale.
  • Zabrudzone opakowania ze styropianu, np. termiczne po żywności – w czarnym worku/pojemniku – na odpady zmieszane.
 • Odpady ze styropianu budowlanego (ścinki płyt izolacyjnych) traktowane są jak odpady budowlane, stąd nie należy umieszczać ich w pojemnikach na odpady komunalne. W zależności od kategorii i czystości takich odpadów:
  • Czyste odpady ze styropianu budowlanego (np. niezabrudzone klejem lub tynkiem ścinki płyt) należy umieścić w worku (najlepiej przeźroczystym), przechowywać izolując je od wpływu czynników zewnętrznych (słońce, deszcz, śnieg) oraz przekazać producentowi styropianu (który wyprodukował wyrób lub innemu lokalnemu) prowadzącemu działalność w tym zakresie – zgodnie z obowiązującymi zasadami przyjmowania przez producenta takich odpadów), albo dostarczyć do PSZOK-u (czyli Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych) – zgodnie z obowiązującym w danym punkcie regulaminem określającym zasady przyjmowania takich odpadów.
  • Zabrudzone odpady ze styropianu budowlanego (np. ścinki płyt zabrudzone klejem oraz odpady styropianowe z rozbiórek) należy umieścić w pojemniku na takie odpady zamówionym w wyspecjalizowanej firmie albo dostarczyć do PSZOK-u (czyli Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych), zgodnie z obowiązującym w danym punkcie regulaminem określającym zasady przyjmowania takich odpadów.

Listę podmiotów odbierających i przetwarzających odpady ze styropianu budowlanego można znaleźć w wyszukiwarkach internetowych oraz na stronie internetowej PSPS. Informacje o gospodarce odpadami styropianowymi można także uzyskać w większości gmin.

RECYKLING:

 • Czyste komunalne odpady styropianowe z żółtego oraz wyselekcjonowane z czarnego worka/pojemnika są cennym surowcem kierowanym do dalszych procesów przetwarzania czyli recyklingu mechanicznego, recyklingu chemicznego, albo odzysku energii. Powstają z nich nowe produkty, surowce albo energia.
 • Zabrudzone komunalne odpady styropianowe z czarnego worka są w procesie recyklingu chemicznego przetwarzane na granulat polistyrenowy czyli surowiec do produkcji styropianu lub wykorzystywane do produkcji paliw alternatywnych.
 • Czyste budowlane odpady z płyt izolacyjnych pozostałe po ociepleniach są zawracane do procesu produkcyjnego i wykorzystywane do produkcji pełnowartościowych nowych płyt.

Wyroby ze styropianu (tak opakowaniowe jak i budowlane) zawierające wsad pochodzący z recyklingu (tzw. recyklat), są pełnowartościowymi produktami, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i jakościowe. W wielu krajach stosowanie wyrobów z określoną zawartością recyklatu (np. nie mniejszy niż 10%) jest wymogiem dofinansowania inwestycji w ramach krajowych programów wspierania termomodernizacji.