Czyste powietrze

Kolejność prac termomodernizacyjnych

Ciepły i tani w utrzymaniu dom to taki, który przede wszystkim minimalizuje straty wytworzonego w nim ciepła.

Dlatego  prace termomodernizacyjne powinny w pierwszej kolejności objąć ocieplenie co najmniej przegród zewnętrznych budynku oraz (jeśli to również konieczne) wymianę okien i drzwi.

Wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne czy ekologiczne powinna nastąpić dopiero w następnym kroku, dzięki czemu będzie ono dopasowane do nowych potrzeb energetycznych budynku.

Skutkiem nIewłasciwej kolejności wykonania prac może być :

– instalacja urządzenia grzewczego o zbyt dużej mocy, które będzie nie tylko droższe w zakupie ale również nieefektywne;

– brak oczekiwanego przełożenia wykonanych prac na obniżenie stałych kosztów ogrzewania budynku;

– znaczące wydłużenie czasu w jakim  koszt zakupu nowego urządzenia grzewczego zwróci się dzięki niższym rachunkom za ogrzewanie;

Prawidłowa kolejność prac pozwoli inwestorowi również lepiej wykorzystać środki jakimi dysponuje na remont budynku. Niższe straty ciepła ograniczą koszty ogrzewania budynku, wpłyną też na bardziej efektywne i ekologiczne wykorzystanie istniejącego w nim źródła ciepła.

Dla inwestorów, którzy w poprzedniej odsłonie Programu skorzystali z dofinansowania i uzyskali wsparcie na wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne, w nowej odsłonie Programu Czyste Powietrze obowiązującej od stycznia 2023 r. przewidziano możliwość wystąpienia z drugim wnioskiem – o wsparcie na wykonanie ocieplenia budynku.

Jeszcze wyższe środki oraz jeszcze bardziej korzystne warunki ich przyznania, przewidziane są w nowej odsłonie Programu na kompleksową termomodernizację budynku. Warunkiem ich uzyskania jest przeprowadzenie audytu energetycznego, a następnie wykonanie przewidzianych w nim prac temomodernizacyjnych. Koszty audytu są objęte wsparciem z Programu i nie pomniejszają przyznanej inwestorowi dotacji.

Dowiedz się więcej: https://czystepowietrze.gov.pl/