Bezpieczeństwo pożarowe

Do zastosowań w budownictwie stosuje się wyłącznie styropian samogasnący o klasie reakcji na ogień E. Oznacza to, że styropian nie zapala się od iskry lub papierosa, a pod wpływem płomienia topi się i zwęgla z niewielką prędkością. Po odjęciu płomienia przestaje się palić i ponownie nie zapala. Płomień może pojawić się dopiero przy dłuższym działaniu ognia.

Płyty styropianowe to rozwiązanie bezpieczne pożarowo, a systemy ociepleń ETICS z ich zastosowaniem, uzyskują klasyfikację nierozprzestrzeniania ognia (NRO) zgodnie z Polską Normą PN-B-02687