Kolejność prac termomodernizacyjnych

Tylko właściwa kolejność prac termomodernizacyjnych zapewnia, których pierwszym etapem powinno być ocieplenie budynku, warunkuje prawidłowy dobór i efektywne wykorzystanie nowego, niskoemisyjnego źródła ciepła. Eksperci PSPS ostrzegają, że obniżenie wymagań umożliwi uzyskanie wsparcia na samą tylko wymianę kotła – również jeśli budynek nie został uprzednio ocieplony, a więc zabezpieczony przed stratami ciepła. Takie zmiany stoją w sprzeczności z ekonomicznym celem programu STOP SMOG, ponieważ nie prowadzą do eliminacji ubóstwa energetycznego. Wsparcie takiego zakresu przedsięwzięć niskoemisyjnych nie przyczyni się do trwałej poprawy sytuacji najuboższych, ani poprzez zwiększenie ich komfortu cieplnego, ani poprzez obniżenie ponoszonych przez nich wydatków na ogrzewanie.

Kompleksowa termomodernizacja budynku, bynajmniej nie sprowadza się jedynie do wymiany kotła – wyjaśnia prezes Kiejna.