Bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe

Płyty styropianowe są bezpieczne pożarowo i dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Do zastosowań w budownictwie stosuje się wyłącznie styropian samogasnący o klasie reakcji na ogień E. Oznacza to, że styropian nie zapala się od iskry lub papierosa, a pod wpływem płomienia topi się i zwęgla z niewielką prędkością. Po odjęciu płomienia przestaje się palić i ponownie nie zapala. Płomień może pojawić się dopiero przy dłuższym działaniu ognia.

Płyty styropianowe w ociepleniach ścian zewnętrznych to rozwiązanie bezpieczne pożarowo, a systemy ociepleń ETICS z ich zastosowaniem, uzyskują klasyfikację nierozprzestrzeniania ognia (NRO), zgodnie z Polską Normą PN-B-02687

Ocieplenia ze styropianem pozytywnie przechodzą najbardziej rygorystyczne badania stosowane w innych krajach w tym badania w tzw. dużej skali wg metody brytyjskiej BS 8414-1:2020