„IZOTERM” Mariusz Wałek Sp. J.

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
Goździelin 110
27-420
Bodzechów

Firma „IZOTERM” Mariusz Wałek Sp. J. powstała w 1993 roku.

Począwszy od momentu założenia głównym przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż płyt styropianowych. W zakładzie od samego początku stosuje się nowoczesne technologie przetwórstwa polistyrenu do spienienia, a najwyższą jakość uzyskuje się dzięki systematycznej modernizacji i wymianie maszyn i urządzeń. Naszymi odbiorcami są podmioty gospodarcze specjalizujące się w handlu materiałami budowlanymi jak i wykonawstwem robót ogólnobudowlanych.

Wieloletnie doświadczenie w przetwarzaniu różnych typów polistyrenów używanych do produkcji styropianu zaowocowało wiedzą techniczną z tego zakresu. Wynikiem tego było opracowanie własnej technologii produkcji płyt styropianowych jak również opracowanie i uruchomienie kompletnej linii do produkcji maszyn i urządzeń do produkcji styropianu.

Produkując od kilku lat maszyny do produkcji styropianu staliśmy się jednym ze znanych producentów maszyn i urządzeń. W tym czasie dostarczyliśmy kilka kompletnych linii do produkcji styropianu jak również kilka pojedynczych maszyn i urządzeń.