II Międzynarodowa Konferencja ETICS, 7-8 maja 2015

II Międzynarodowa Konferencja ETICS, 7-8 maja 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji ETICS, organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Konferencja odbędzie się 7-8 maja 2015 roku w Ożarowie Mazowieckim w hotelu Mazurkas. Wydarzenie jest największym w Polsce forum integrujące liczne i różnorodne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń. Tegoroczna debata skoncentruje się na znaczeniu systemów ETICS dla zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz na perspektywach inwestycji termomodernizacyjnych w Polsce.

Więcej >>>
PSPS inicjuje prace normalizacyjne  w zakresie wymagań aplikacyjnych dla wyrobów ze styropianu

PSPS inicjuje prace normalizacyjne w zakresie wymagań aplikacyjnych dla wyrobów ze styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) rozpoczęło prace, których celem jest określenie i sformalizowanie wymagań technicznych dla poszczególnych zastosowań styropianu w budownictwie. Poparcie dla opracowania takiego dokumentu wyraził resort budownictwa. W ocenie PSPS, brak formalnych wymogów technicznych regulujących warunki zastosowania szeregu wyrobów budowlanych oraz dobrowolność stosowania Polskich Norm sprzyja nieuczciwej konkurencji oraz przyczynia się do niskiej jakości wyrobów budowlanych na polskim rynku.

Więcej >>>
Kolejne trzy pozwy PSPS przeciwko nierzetelnym producentom styropianu

Kolejne trzy pozwy PSPS przeciwko nierzetelnym producentom styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS), realizujące Program „Gwarantowany Styropian”, wystąpiło w marcu br. z trzema powództwami o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Pozwy skierowane są przeciwko producentom, których wyroby uzyskały negatywne wyniki podczas branżowej kontroli jakości styropianu dla budownictwa realizowanej w ramach Programu. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

Więcej >>>
Jakość pod kontrolą w Programie „Gwarantowany Styropian”

Jakość pod kontrolą w Programie „Gwarantowany Styropian”

Trzy lata pracy PSPS na rzecz jakości styropianu dla budownictwa. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) przedstawiło rezultaty działań na rzecz jakości styropianu, zapoczątkowanych w 2010 roku. Po trzech latach bardzo ciężkiej pracy, nie tylko stowarzyszenia, ale również producentów, którzy przystąpili do Programu „Gwarantowany Styropian”, rynek dostrzega i wykorzystuje narzędzia Programu służące jakości, rzetelności i uczciwej konkurencji w branży styropianu dla budownictwa.

Więcej >>>
Sprzedawca także odpowiada  za jakość styropianu oferowanego klientom

Sprzedawca także odpowiada za jakość styropianu oferowanego klientom

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują w Polsce nowe unijne przepisy regulujące odpowiedzialność sprzedawców za zapewnienie odpowiedniego oznakowania i jakości handlowej wyrobów budowlanych. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) jako pierwsza organizacja branżowa postanowiła wykorzystać nowe regulacje w działaniach skierowanych do dystrybutorów – na rzecz zapewnienia należytej jakości dostępnego na polskim rynku styropianu. Materiały PSPS informujące sprzedawców o nowych obowiązkach i konsekwencjach ich zaniedbań oraz o prostych narzędziach wstępnej kontroli jakości przyjmowanego do sprzedaży styropianu trafiły właśnie do blisko 6 tys. hurtowni budowlanych w Polsce.

Więcej >>>
Styropian bez tajemnic – ruszył serwis doradczy PSPS dla konsumentów

Styropian bez tajemnic – ruszył serwis doradczy PSPS dla konsumentów

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) uruchomiło na swojej stronie bezpłatny elektroniczny serwis poradnikowy. eDoradca PSPS odpowiada na wszelkie pytania dotyczące zastosowań styropianu w budownictwie.

Więcej >>>

Komunikaty:

IZOLBET Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie doszły do porozumienia kończącego sądowy spór dotyczący zgodności rzeczywistych właściwości użytkowych płyt styropianowych IZOLBET Sp. z o.o. z wartościami zadeklarowanymi przez niego. W rezultacie zawartej ugody IZOLBET Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie przystąpi do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie oraz do Programu Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian” oraz podejmie działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia i tego Programu

STYRMANN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie doszły do porozumienia kończącego sądowy spór dotyczący zgodności rzeczywistych właściwości użytkowych płyt styropianowych STYRMANN sp. z o.o. z wartościami zadeklarowanymi przez tego Producenta. W rezultacie zawartej ugody STYRMANN sp. z o.o. przystąpi do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu oraz do Programu Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian” oraz podejmie działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia i Programu

Baza wiedzy

Styropian polska nazwa polistyrenu spienionego (ekspandowanego) – porowate tworzywo sztuczne otrzymywane w procesie spieniania granulek polistyrenu (twardego, szklistego granulatu o średnicy od 0.2 do 2.5 mm) przy użyciu pary wodnej o temperaturze powyżej 90°C.

Więcej >>>

Członkowie Wspierający

Genderka Styropian Plus KRASBUD Austrotherm STYRBUD Paneltech Styropak STEINBACHER IZOTERM Swisspor FWS Styropoz Termex Styrokon ALBATERM OLIVER GROUP NTB Styropmin IZOTERM Ekobud Promax Knauf Dom-Styr Neotherm POLSTYR TERMO ORGANIKA Arbet

Kalkulator Jakości Styropianu

Zobacz ile zyskujesz, stosując Gwarantowany styropian!

Więcej >>>