Segregowanie i przetwarzanie

Jak segregować odpady ze styropianu – wytyczne PSPS Styropianowa tacka po żywności, opakowanie ochronne po sprzęcie AGD, płyty izolacyjne pozostałe po instalacji ocieplenia czy rozbiórce – Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu instruuje jak postępować z odpadami styropianowymi. Produkty ze styropianu, a dalej pochodzące z nich odpady, dzielą się zasadniczo na dwie kategorie: budowlane oraz opakowaniowe. Podgrupy w obu tych […]