Aktualności

PSPS składa pierwsze pozwy przeciwko nierzetelnym producentom styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS), realizujące Program „Gwarantowany Styropian”, wystąpiło z pierwszymi powództwami o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Pozwy skierowane są przeciwko producentom, których wyroby uzyskały negatywne wyniki podczas rynkowej kontroli jakości styropianu prowadzonej w ramach Programu. O stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organy nadzoru budowlanego.

– W efekcie cyklicznej kontroli prowadzonej w ubiegłym roku, w grudniu 2013 roku wystosowaliśmy na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dwa pierwsze pozwy. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowani zostali również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego. Obecnie przygotowujemy kolejne trzy powództwa wobec nierzetelnych producentów – mówi mecenas Aleksander Stawicki, partner w kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, która zapewnia obsługę prawną Programu.

Prezes zarządu PSPS Kamil Kiejna wyjaśnia, że przewidziane w Programie „Gwarantowany Styropian” sankcje dotyczą wszystkich producentów wyrobów, w których oznakowaniu lub właściwościach stwierdzono nieprawidłowości. Warunkiem odroczenia lub odstąpienia od sankcji jest deklaracja podjęcia przez producenta wadliwych wyrobów przewidzianych w Programie działań naprawczych mających na celu usunięcie rzeczonych nieprawidłowości.

– Wierzymy, że w interesie nabywców styropianu dla budownictwa wspólnymi siłami wykluczymy z obrotu niepełnowartościowe produkty. Jesteśmy też przekonani, iż starania wszystkich stron zaangażowanych w obronę jakości na polskim rynku pozwolą skutecznie chronić uczciwą konkurencję w naszej branży i wspierać, pozostających w większości, rzetelnych producentów styropianu – podkreśla szef PSPS.

Prezes Kiejna zwraca ponadto uwagę, że od 2014 r. Program zakłada również wykorzystanie nowych regulacji prawnych związanych z odpowiedzialnością dystrybutorów i wykonawców, którzy oferują lub stosują niepełnowartościowy styropian. Za sankcjami dla producenta niepełnowartościowego wyrobu będą więc szły działania wobec hurtowni, która świadomie oferowała takie produkty , wprowadzając w błąd klientów. Stowarzyszenie przyjrzy się także inwestycjom ociepleniowym, weryfikując zgodność zastosowanych wyrobów z dokumentacją projektową. – Jesteśmy gotowi na wszelkie dopuszczone prawem kroki w celu eliminacji szkodliwych praktyk w produkcji i w obrocie styropianem – zaznacza reprezentant branżowej organizacji.

W Programie „Gwarantowany Styropian” obecnie bierze udział 23 producentów. Lista uczestników weryfikowana jest w zależności od wyników kolejnych cykli badań wyrobów pobranych z rynku, prowadzonych przez niezależne nostryfikowane laboratorium. Uczestnicy Programu, których produkty regularnie uzyskują pozytywne wyniki kontroli w zakresie zgodnego z regulaminem Programu oznakowania oraz posiadają minimalne zalecane przez PSPS poziomy parametrów do danej aplikacji, otrzymują prawo do stosowania Znaku Jakości „Gwarantowany Styropian”.

Aktualne informacje dostępne są na stronie GwarantowanyStyropian.pl.