Aktualności

Kolejne trzy pozwy PSPS przeciwko nierzetelnym producentom styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS), realizujące Program „Gwarantowany Styropian”, wystąpiło w marcu br. z trzema powództwami o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Pozwy skierowane są przeciwko producentom, których wyroby uzyskały negatywne wyniki podczas branżowej kontroli jakości styropianu dla budownictwa realizowanej w ramach Programu. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz właściwe Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

– Powództwa wystosowano w oparciu o wyniki cyklicznej kontroli rynku w Programie „Gwarantowany Styropian”. W przypadku wyrobów trzech firm stwierdzono, że w latach 2012 – 2013 wprowadziły do obrotu płyty styropianowe nieposiadające istotnych właściwości użytkowych zadeklarowanych przez producenta i niespełniające norm technicznych. Łącznie z pierwszymi dwoma pozwami z grudnia ubiegłego roku, obecnie otwartych jest pięć spraw o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Pierwsza z rozpraw zaplanowana jest na sierpień tego roku  – informuje mecenas Aleksander Stawicki, partner w kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, która zapewnia obsługę prawną Programu.

Zgodnie z regulaminem Programu „Gwarantowany Styropian” wszystkich producentów wyrobów, w których oznakowaniu lub deklarowanych cechach stwierdzono nieprawidłowości, obejmuje szereg sankcji, w tym – obok kroków administracyjnych i prawnych – kary finansowe. Warunkiem odroczenia lub odstąpienia od poszczególnych sankcji jest deklaracja producenta niepełnowartościowych wyrobów, że podejmie określone przez Program działania zmierzające do usunięcia odnotowanych nieprawidłowości.

W Programie „Gwarantowany Styropian”, pierwszej w Polsce inicjatywie samoregulacji w branży styropianu dla budownictwa, aktualnie uczestniczy 23 producentów, reprezentujących ok. 70 procent rynku. Lista firm w Programie podlega weryfikacji po każdym kolejnym etapie kontroli jakości wyrobów dostępnych w obrocie handlowym, realizowanej przez niezależne nostryfikowane laboratorium. Uczestnicy Programu, których produkty stale uzyskują pozytywne wyniki badań w zakresie zgodnego z regulaminem Programu oznakowania oraz posiadają minimalne zalecane przez PSPS do określonej aplikacji poziomy parametrów technicznych, otrzymują prawo do stosowania Znaku Jakości „Gwarantowany Styropian”.

Z wszelkimi informacjami na temat Programu można zapoznać się na stronie GwarantowanyStyropian.pl.