Aktualności

Niezmienny kurs na jakość – trzecia z rzędu kadencja władz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wybrało władze na kolejną kadencję. 11 czerwca br. Walne Zebranie Członków PSPS kierowanie organizacją ponownie powierzyło Kamilowi Kiejnie, dotychczasowemu prezesowi i jednemu z twórców stowarzyszenia. W Zarządzie PSPS po raz kolejny zasiedli także Anna Śpiewak (Austrotherm), Jacek Genderka (Genderka), Jerzy Rutka (Neotherm) i Tomasz Skowronek (Barda). Branża producentów styropianu wyraziła w ten sposób poparcie dla kierunku działań PSPS i Programu „Gwarantowany Styropian”, strategicznej inicjatywy rynkowej na rzecz jakości styropianu budowlanego w Polsce.

– Zaufanie, jakim powtórnie obdarzono obecny Zarząd, obliguje nas do kontynuacji dotychczasowej filozofii i polityki organizacji, w ramach której nadrzędną rolę odgrywają działania na rzecz standaryzacji jakości wyrobów ze styropianu dostępnych na polskim rynku – wskazuje prezes Kamil Kiejna.

Szef PSPS podkreśla, że od powstania organizacji w 2009 roku stowarzyszenie konsekwentnie stara się edukować konsumentów oraz promować standardy jakościowe i etyczne wśród pozostałych uczestników rynku. – Wiele sygnałów potwierdza, że zarówno propagowana w Programie „Gwarantowany Styropian” metoda wstępnej weryfikacji jakości styropianu przy użyciu wagi, jak i zalecenia jakościowe PSPS, są przez klientów coraz powszechniej wykorzystywane. Od początku tego roku w ramach Programu „Rzetelny Dystrybutor Styropianu” w nasze działania stopniowo włączamy także sklepy i hurtownie budowlane oferujące styropian w całej Polsce. Liczymy, że możliwość uzyskania bezpośrednio w punkcie sprzedaży rzetelnej informacji na temat jakości wyrobów oraz ich przydatności do określonego zastosowania, pozwoli jeszcze skuteczniej promować dobry styropian oraz chronić konsumentów przed zakupem wyrobów o parametrach niewystarczających do skutecznego, bezpiecznego i trwałego ocieplenia budynku – podkreśla Kamil Kiejna.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu zrzesza czołowych polskich producentów styropianu dla budownictwa: FS Arbet Sp. j., Austrotherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Barda Sp. z o.o., Dom-Styr Sp. j., PPU Ekobud Sp. z o.o., FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o.o., Genderka Sp. z o.o., „Izoterm” Mariusz Wałek Sp. j., Knauf Industries Polska Sp. z o.o., Krasbud Krasowski Sp. j., Neotherm Sp. j., NTB Sp. z o.o., Paneltech Sp. z o.o., PPHU Polstyr Zbigniew Święszek, ZPMB Promax Sp. z o.o., Steinbacher Izotherm Sp. z o.o., Styr-Bud Sp. z o.o., Styrokon Sp. z o.o., Styropak Sp. z o.o., Styropian Plus Sp. z o.o., PPUH Styropmin Sp. z o.o., Styropoz Sp. z o.o., Swisspor Polska Sp. z o.o., PPHU Termex Sp. z o.o, Termo Organika Sp. z o.o.

11 czerwca br. Walne Zebranie PSPS powołało również Komisję Rewizyjną nowej kadencji w składzie: Irena Wasilewska (FWS), Marek Romański (Paneltech), Mariusz Rogowski (Styropoz).