Aktualności

Konferencja IZOLACJE 2015

Kierunki rozwoju izolacji a wyzwania budownictwa niskoenergetycznego to główny temat Konferencji IZOLACJE 2015, która odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2015 r. w Warszawie w hotelu Radisson Blu Centrum. Jest to trzecia edycja jedynego tego typu wydarzenia branży izolacyjnej.

Tradycyjnie Konferencja IZOLACJE 2015 zostanie podzielona na sesje tematyczne, w ramach których zostaną omówione najważniejsze aspekty związane z materiałami i technologiami izolacyjnymi wykorzystywanymi w budownictwie.

Pierwsza sesja przede wszystkim ma pokazać, jakie zmiany zachodzą obecnie w prawie w tym segmencie budownictwa. Zostaną omówione m.in. kwestie związane z charakterystyką energetyczną budynków oraz zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tej sesji zostaną także poruszone zagadnienia dotyczące przepisów, które w niedalekiej przyszłości będą miały wpływ na rynek materiałów izolacyjnych.

Kolejna sesja zostanie poświęcona tematyce szeroko pojętych materiałów hydroizolacyjnych. Zostaną zaprezentowane prawidłowe rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie oraz błędy, jakie najczęściej są popełniane w kontekście zastosowania tego typu izolacji.

W ramach Konferencji IZOLACJE 2015 odbędzie się debata zatytułowana „Kierunki rozwoju izolacji a wyzwania budownictwa niskoenergetycznego”. Do udziału w niej, oprócz uczestników konferencji, zostali zaproszeni przedstawiciele producentów materiałów izolacyjnych.

Osobna sesja poświęcona będzie wyzwaniom budownictwa w zakresie izolacji. Poruszymy problematyczne kwestie techniczne w zakresie projektowania i samego wykonawstwa. Ta część konferencji będzie miała charakter warsztatów, w ramach których prelegenci będą objaśniali najbardziej istotne zagadnienia z zakresu materiałów i technologii izolacyjnych.

Program Konferencji:

Rynek izolacji w ujęciu aktualnych regulacji prawnych

 • Kierunki kształtowania się prawa w zakresie izolacji
 • Charakterystyka energetyczna budynków
 • Budownictwo niskoenergetyczne
 • Zielone budownictwo

Hydroizolacje

 • Najnowsze dokonania w dziedzinie materiałów hydroizolacyjnych
 • Jak dobrać odpowiednią hydroizolację w projektowaniu obiektów budowlanych
 • Technologie naprawy betonu
 • Warunki wykonania i odbioru prac renowacyjnych

Izolacje – projektowanie i wykonawstwo (warsztaty)

 • Ewolucja systemów ocieplania budynków w kontekście nowych regulacji prawnych
 • Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów skośnych
 • Nowe przepisy w zakresie akustyki
 • Analiza rozwiązań materiałowych podłóg na gruncie i na stropie z uwzględnieniem nowych wymagań cieplno-wilgotnościowych
 • Poprawa standardu energetycznego starych budynków
 • Budownictwo pasywne
 • Współczesne rozwiązania z zakresie wznoszenia przegród budowlanych
 • Nowoczesne rozwiązania w zakresie materiałów i technologii izolacyjnych

Konferencja IZOLACJE 2015 organizowana jest z myślą o projektantach i architektach, a także osobach na co dzień zajmujących się wszelkiego rodzaju izolacjami. Jej tematyka adresowana jest również do przedstawicieli instytucji branży budowlanej, instytutów naukowo-technicznych oraz stowarzyszeń branżowych.

Liczymy również na obecność przedstawicieli producentów materiałów izolacyjnych i firm wykonawczych, bo to przede wszystkim oni kreują rzeczywistość rynkową branży izolacyjnej.

Organizatorem Konferencji jest Grupa MEDIUM – wydawca miesięcznika IZOLACJE i portalu www.izolacje.com.pl.

Zgłoszenie na Konferencję IZOLACJE 2015

Więcej o Konferencji www.konferencjaizolacje.pl

Organizator

Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Zgłoszenia

Aneta Cartailler
e-mail: akacprzycka@medium.media.pl
tel.: 22 512 60 83
tel. kom.: 783 065 179
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa