Aktualności

UOKiK o Programie „Gwarantowany Styropian”: Działanie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu przyniosło pozytywne efekty dla odbiorców styropianu, w tym konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że działanie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu w ramach Programu „Gwarantowany Styropian” przyniosło pozytywne efekty dla odbiorców styropianu, w tym konsumentów, ponieważ Program mógł przyczynić się do wyeliminowania z rynku styropianu oznakowanego w sposób wprowadzający w błąd.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że działanie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu w ramach Programu „Gwarantowany Styropian” przyniosło pozytywne efekty dla odbiorców styropianu, w tym konsumentów, ponieważ Program mógł przyczynić się do wyeliminowania z rynku styropianu oznakowanego w sposób wprowadzający w błąd.

Według Urzędu, PSPS, wprowadzając własne normy jakości produktu w Programie „Gwarantowany Styropian” , nie dyskryminował ani nie wywierał presji na żadnego z producentów.

Działania PSPS na rzecz jakości weryfikowane były przez UOKIK od 22 grudnia 2014 roku do 4 maja 2015 roku.