Aktualności

PSPS o kontroli rynku budowlanego na spotkaniu z szefem GUNB

Anna Śpiewak i Kamil Kiejna z Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) wzięli udział w śniadaniu roboczym z Robertem Dziwińskim, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, zorganizowanym dla Członków Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (PIPHB).

Tematem spotkania były m.in. planowane zmiany w Ustawie o wyrobach budowlanych, w szczególności w kontekście nowych narzędzi nadzoru budowlanego w procesie kontroli wyrobów budowlanych. – PSPS jest żywo zainteresowane skutecznością organów nadzoru budowlanego w tym zakresie, m.in. z uwagi na podejmowane przez nas w ramach Programu „Gwarantowany Styropian” działania na rzecz zapewnienia wysokiej jakości dostępnego na rynku styropianu – powiedział prezes PSPS Kamil Kiejna. W rozmowie z szefem GUNB przedstawiciele stowarzyszenia podkreślili potrzebę wsparcia tego typu inicjatyw branżowych przez organy państwowe.

Jednym z kluczowych projektów PSPS jest upowszechnienie ważenia styropianu jako wstępnej weryfikacji jakości. Za pomocą tej metody każdy konsument może samodzielnie sprawdzić wyrób przed jego zakupem.

Spotkanie odbyło się 14 maja 2015 roku w Warszawie.