Aktualności

Jakość siłą branży styropianu – wywiad z prezesem PSPS Kamilem Kiejną

Prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu Kamil Kiejna udzielił obszernego wywiadu dziennikarzowi portalu Chemiabudowlana.info. Publikujemy fragmenty rozmowy, która w całości dostępna jest tutaj. Zachęcamy do lektury.

PSPS zrzesza bardzo różne podmioty, zarówno duże, jak i stosunkowo niewielkie, o lokalnym zasięgu. Czy taka formuła organizacji się sprawdza?

Jak najbardziej tak! Przede wszystkim dlatego, że taki właśnie jest polski rynek. Uczestniczą w nim gracze, którzy reprezentują bardzo różny potencjał. Tak liczne i zróżnicowane grono członków stanowi o sile organizacji i uwierzytelnia PSPS jako reprezentację branży. Myślę, że różne doświadczenia poszczególnych firm członkowskich pozwalają nam patrzeć na wiele problemów z szerszej perspektywy, a dzięki temu kompetentnie wyznaczać wspólne cele działania.

Co można uznać za niekwestionowane sukcesy organizacji, której Pan przewodzi?

Udało nam się, przynajmniej w części, zrealizować założenia dotyczące polityki jakości. To zagadnienie łączy się z określeniem standardów oraz minimów aplikacyjnych. W 2010 roku uruchomiliśmy Program Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian”. Pokazaliśmy dzięki niemu, że jako branża możemy przeprowadzać samokontrolę i pozytywnie wpływać na jakość produktów na rynku. To była naprawdę pionierska inicjatywa, jeśli chodzi o materiały wykorzystywane w budownictwie.

Naszemu Stowarzyszeniu udało się opracować zalecenia, wytyczne branżowe dotyczące tego, jakie wyroby, a w zasadzie wyroby o jakich poziomach cech, należy stosować do poszczególnych aplikacji. Najważniejsze jest jednak to, że udało się nam wprowadzić je w życie! Zrobiliśmy też niezwykle ważną rzecz, z punktu widzenia konsumenta: opracowaliśmy, a potem wdrożyliśmy metodę prostej weryfikacji jakości styropianu, do której kluczem jest jego gęstość. To również był przełom. Znaczenie gęstości styropianu dla jego jakości znane było w branży od dawna, ale dopiero działania naszej organizacji sprawiły, że dzisiaj niemal powszechne stało się ważenie styropianu w celu wstępnego potwierdzenia jego parametrów.

Gdyby miał Pan opowiedzieć o celach, jakie stawia przed sobą Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, to które wymieniłby Pan przede wszystkim?

Na pewno będziemy podejmować dalsze działania na rzecz standaryzacji jakości wyrobów. To bardzo szeroki obszar, od jakości wyrobów począwszy, a na pozycji zajmowanej przez styropian wśród materiałów dociepleniowych skończywszy. Ta pozycja jest już wprawdzie ugruntowana, ale nie ukrywam, że jednym z naszych celów jest jej stałe umacnianie. Perspektywy są dobre. Dzięki nowym przepisom dotyczącym energooszczędności, postępowi technologicznemu w samej branży i nieuchronnie rosnącym cenom energii, zapotrzebowanie na nasz produkt będzie rosło. Także dzięki tym czynnikom, jest nadzieja, że klienci coraz częściej będą decydowali się na zakup wyrobów lepszej jakości. Życzyłbym tego zarówno im, jak i sobie.