Aktualności

Systemowe ocieplenie gwarancją bezpieczeństwa pożarowego – po debacie na IV Międzynarodowej Konferencji ETICS

Kilkunastoosobowa reprezentacja Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu wzięła udział w IV Międzynarodowej Konferencji ETICS, najważniejszym dorocznym forum polskiej branży ociepleń i chemii budowlanej. Prezes PSPS Kamil Kiejna moderował sesję konferencyjną z udziałem ekspertów Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, Instytutu Techniki Budowlanej oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Reprezentująca tę ostatnią instytucję Małgorzata Niziurska w swej prelekcji omawiała bezpieczeństwo pożarowe systemów ociepleń ETICS w teorii i praktyce, zyskując duże zainteresowanie audytorium. Podsumowując jej wystąpienie, prezes Kiejna podkreślił wagę jednego z zaprezentowanych wniosków dotyczących znaczenia systemowości ociepleń dla bezpieczeństwa pożarowego – w nawiązaniu do akcydentalnych przypadków pożarów ocieplonych elewacji.

„Palą się ocieplenia, nie palą się systemy” – spointował szef PSPS, zwracając uwagę, że prawidłowo zaprojektowany, dobrany i wykonany system ociepleń jest bezpieczny pożarowo, niezależnie od rodzaju zastosowanej w nim termoizolacji.

IV Międzynarodowa Konferencja ETICS odbyła się 11-12 maja 2017 r. w Ożarowie Mazowieckim. Debata toczyła się także wokół wymagań prawnych w sektorze ociepleń oraz wokół nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych. Mówiono również o rynku usług badawczych i pomiarowych oraz o metodyce badań. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, zrzeszające czołowych producentów systemów ETICS i ich komponentów. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu przystąpiło do SSO w 2011 roku i aktywnie wspiera jego inicjatywy branżowe. Od sześciu lat reprezentanci PSPS zasiadają również we władzach Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.