Aktualności

Wybory władz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wyłoniło władze na kolejną kadencję. Na czele PSPS ponownie stanął Kamil Kiejna, który funkcję prezesa Zarządu pełni nieprzerwanie od 2012 r. W Zarządzie znaleźli się również Marcin Jaroszyński (Genderka), Jerzy Rutka (Neotherm), Tomasz Libera (Kanuf Therm) oraz Wiesław Czarnecki (Tyron). Wybory są zapowiedzią kontynuacji działań organizacji na rzecz zwalczania dezinformacji, standaryzacji jakości wyrobów oraz zrównoważonego rozwoju branży styropianu.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu zrzesza 28 firm, reprezentujących ponad 70% polskiego rynku. Są to: Albaterm, Arbet, Arsanit, Austrotherm, Dom-Styr, Ekobud, Enerpor, Genderka, Izolbet, Izoterm, Knauf Therm, Krasbud, Neotherm, NTB, Paneltech, Piotrowski, Polstyr, Promax, Sonarol, STB Koncept, Styrmann, Styropak, Styropian Plus, Styropmin, Styropoz, Swisspor, Termex i Tyron.

– Tegoroczne wybory są wyrazem poparcia dotychczasowego kierunku działań Stowarzyszenia skoncentrowanego na umacnianiu pozycji i roli płyt styropianowych w nowoczesnym budownictwie. Podejmowane przez PSPS w ostatnich latach inicjatywy oraz jeszcze ściślejsza współpraca na forum krajowym i europejskim pozwalają nam coraz skuteczniej realizować stawiane przed organizacją cele, a jednocześnie zwalczać dezinformację oraz obalać mity na temat styropianu w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i środowiska. Wyniki obiektywnych badań oraz doświadczenia z rynków ociepleń innych krajów potwierdzają nie tylko bezzasadność stosowania w ociepleniach ścian tzw. rozwiązań mieszanych, promowanych w ostatnich latach przez konkurencję, ale również przewagę naszych produktów i opartych na nich systemów ociepleń – w szczególnie dziś istotnym obszarze – oddziaływania na środowisko. Bezpieczeństwo dla zdrowia użytkowników, niski ślad węglowy, trwałość oraz realne narzędzia recyklingu odpadów ze styropianu, także z budów i rozbiórek, to dziś fakty i obszary, które będziemy eksponować i rozwijać na polskim rynku ociepleń – wskazał Kamil Kiejna.

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu odbyło się 15 i 16 czerwca br. w Hotelu Osada Karbówko w Elgiszewie. W trakcie obrad powołano także Komisję Rewizyjną nowej kadencji w składzie: Anna Beneturska (Promax), Anna Śpiewak (Austrotherm), Jan Mleczko (NTB).

***

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie, działa od 2010 roku i zrzesza 28 wiodących na polskim rynku producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie: Albaterm, Arbet, Arsanit, Austrotherm, Dom-Styr, Ekobud, Enerpor, Genderka, Izolbet, Izoterm, Knauf Therm, Krasbud, Neotherm, NTB, Paneltech, Piotrowski, Polstyr, Promax, Sonarol, STB Koncept, Styrmann, Styropak, Styropian Plus, Styropmin, Styropoz, Swisspor, Termex, Tyron.
Organizacja współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do termoizolacji w budownictwie, współdziała z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań oraz podejmuje liczne działania na rzecz jakości styropianu dla budownictwa na polskim rynku, wspierając i upowszechniając zasady uczciwej konkurencji oraz dobre standardy na rynku budowlanym. PSPS reprezentuje polską branżę producentów styropianu w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów EPS (EUMEPS).

Dalsze informacje:
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, www.producencistyropianu.pl
Email: pr@producencistyropianu.pl