Styropian

100% recykling

Najkorzystniejszym z perspektywy środowiska rozwiązaniem zakończenia cyklu życia płyt styropianowych jest poddanie odpadów styropianowych recyklingowi. Styropian w 100% nadaje się do recyklingu, a jego skład i budowa pozwala poddać go recyklingowi nawet wielokrotnie. Uzyskany z recyklingu surowiec może być użyty do ponownej produkcji nowych płyt styropianowych, bez uszczerbku dla ich końcowej jakości i skuteczności.
Recykling zamienia EPS, który w przeciwnym razie stałby się odpadem, w cenne zasoby surowców.

Recykling w praktyce – źródła odpadów i metody recykling na różnych etapach cyklu życia płyt styropianowych:

  • Ścinki powstające podczas produkcji płyt styropianowych są mielone i w odpowiednich ilościach wprowadzane z powrotem do cyklu produkcyjnego. W ten sposób produkcja płyt jest praktycznie bezodpadowa. Wykorzystanie ścinków ma wpływ na procent zawartości w produkcie surowców wtórnych i spełnienie wymagań dla systemów oznakowania, takich jak LEED, BREEAM, ekoprojekt czy wymagań zielonych zamówień publicznych.
  • Ścinki powstające podczas prac ociepleniowych są również cennym surowcem. Kluczowa z perspektywy recyklingu jest ich czystość i właściwa segregacja.
    Odpowiednio traktując płyty styropianowe na placu budowy można – zamiast generować odpad – odzyskiwać czysty i gotowy do recyklingu produkt, który zostanie wykorzystany do produkcji nowych płyt.
  • Zanieczyszczone ścinki z budowy można przetwarzać mechanicznie oraz chemicznie. Zużyty styropian można przetopić na nowy surowiec polistyrenowy (ekstruzja), a z niego ponownie wytworzyć styropian lub inne wyroby.
    *Obecnie z inicjatywy branży EPS w Holandii budowana jest pierwsza w Europie, linia do recyklingu EPS. Celem projektu „PolyStyreneLoop” jest modelowy i ekonomicznie uzasadniony recykling szczególnie starych i zabrudzonych styropianów pochodzących z rozbiórek. W specjalnym procesie materiał izolacyjny jest rozpuszczany, a jego składniki są oddzielone od siebie i odzyskiwane. Uzyskany w ten sposób materiał wyjściowy (polistyren) można używać ponownie do produkcji nowych płyt izolacyjnych lub innych wyrobów.
  • Inne zastosowania odpadów w ramach recyklingu styropianu
    W drodze recyklingu chemicznego z odpadów styropianowych można wytworzyć monomery, woski lub oleje. Z przetworzonych odpadów styropianowych produkuje się płynną izolację ścian fundamentowych oraz podłóg. Płyty przetworzone mechanicznie można wykorzystać jako sypki dodatek do lekkiego betonu.