Styropian

Obieg zamknięty

Obieg zamknięty

Styropian jest materiałem przyjaznym dla środowiska. W większości składa się z powietrza. Powstaje w nieuciążliwym dla środowiska procesie produkcji, który nie wiąże się z wysokim zapotrzebowaniem na energie ani nie generuje szkodliwych emisji.

Styropian jest lekki, dlatego jego transport nie wiąże się z dużym obciążeniem środowiska. Instalacja produktu na budynku uwzględnia segregację i możliwość ponownego wykorzystania ścinków płyt. Styropian jest łatwy do zidentyfikowania, a tym samym do oddzielenia i sortowania, co jeszcze bardziej ułatwia jego recykling. Styropian ma długi cykl życia. Raz zainstalowany na budynku przez wiele lat przynosi korzyści jego użytkownikom i środowisku. Pozwala oszczędzać energię i obniżać emisje do powietrza szkodliwych substancji związanych z ogrzewaniem czy klimatyzacją budynków. Styropian, także ten pochodzący z rozbiórek w 100% nadaje się do recyklingu i może być poddawany recyklingowi nawet kilkukrotnie. Odpady które nie są przetwarzane stanowią cenne źródło energii, a składowane nie emitują szkodliwych substancji do gleby czy wód.