Styropian

Brak szkodliwych emisji

Płyty styropianowe są bezpieczne dla zdrowia ich mieszkańców oraz środowiska. Skład i budowa płyt styropianowych sprawia, że na żadnym etapie cyklu życia nie emitują one pyłów czy niebezpiecznych substancji w szkodliwych dla zdrowia wartościach.
Płyty styropianowe nie stwarzają niebezpieczeństwa dla zdrowia, stąd przy pracach instalacyjnych nie są niezbędne rękawice, maski przeciwpyłowe, okulary chroniące oczy, czy kombinezony chroniące skórę – wymagane przy innych wyrobach do termoizolacji. Obróbka płyt styropianowych nie oddziałuje negatywnie na skórę, oczy czy drogi oddechowe (jak to ma miejsce w przypadku izolacji włóknistych zawierających tzw. włókna respirabilne, o możliwym działaniu rakotwórczym).