Styropian

Odzysk energii

Jednym ze sposobów zakończenia cyklu życia płyt styropianowych jest odzysk energii.
Metoda ta stosowana jest głównie wobec silnie zanieczyszczonych i zabrudzonych odpadów z rozbiórek.
EPS ma bardzo wysoką wartość opałową, (wyższą niż węgiel) i może być bezpiecznie spalany w instalacjach odzysku energii lub spalarniach, bez wydzielania toksycznych lub szkodliwych dla środowiska oparów.