Styropian

Energooszczędny proces produkcji

Produkcja płyt styropianowych nie wymaga dużych nakładów energii ani ciężkiego energochłonnego sprzętu. Dlatego do produkcji styropianu zużywa się nawet o połowę mniej energii niż do produkcji innych termoizolacji. Do stworzenia komórkowej struktury płyt niezbędna jest niemalże wyłącznie para wodna, którą znaczna część producentów odzyskuje z innych zakładów (np. elektrociepłowni).